fbpx

Byvandring i Kertemindes historie

Sted: Byhistorisk Arkiv, Strandgade 5, Kerteminde

Varighed: 1-1½ timer

Målgruppe: tilbuddet målrettes efter aldersgruppe

Med udgangspunkt i den ældste kilde om Kerteminde fra 1413 perspektiveres tilbage til vikingetiden og frem til nyere tid. Centrale emner i byens historie behandles, fx fiskeri, handel, bysamfund og krig. Forløbet består af 1-1½ times byvandring i Kertemindes middelalderlige bymidte med fortællinger og dialog.

Fag: Historie

Pris: Gratis for undervisningstilbud i Kerteminde- og Nyborg Kommune. 550 kr. for andre skoler/institutioner

Kontakt: Book på Byhistorisk Arkiv på tlf. 24 29 87 43 eller mail: silu@ostfynsmuseer.dk

Undervisningsmateriale til download

Østfyns Museer har i forbindelse med Købstadsjubilæet i 2013 udarbejdet undervisningsmateriale om Kertemindes historie. Materialet består af to hæfter, der henvender sig til henholdsvis 2.-4. klasse og 5.-7. klasse. Udgangspunktet er 1413 og herfra perspektiveres tilbage til vikingetiden og frem til nyere tid. Skolematerialet egner sig til brug i folkeskolen. Enten i sin helhed eller ved fokus på specifikke emner.

Hæftet til 2.-4. klasse behandler hovedsageligt lokalhistorie, mens hæftet til 5.-7. klasse også inddrager omverdenens betydning for byen. Hæfterne kan anvendes i deres helhed eller specifikke emner kan udtages.

Billedmateriale

Send en forespørgsel til Farvergården